l_prejst_na_obsah
 

Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky SjF STU

Katedra automatizácie a merania (KAIPT) SjF STU v Bratislave pôsobí na Strojníckej fakulte už viav ako štyridsať rokov a v súčasnosti sa podieľa na bakalárskom, inžinierskom, ako aj doktorandskom štúdiu. Zároveň je odborným garantom študijného odboru Prístrojová, informačná a aautomatizačná technika (PIAT) a čiastočne aj odboru Mechatronika na inžinierskom štúdiu. Študijný odbor PIAT nadväzuje na všetky bakalárske študijné odbory, najmä však na odbor Mechatronika.

Webové stránky Laboratória experimentálnej a senzorovej techniky

Popis riešenia

Pre Laboratórium experimentálnej a senzorovej techniky Katedry automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali webové stránky. Laboratórium experimentálnej a senzorovej techniky je zamerané hlavne na prezentáciu priemyselnej inteligentnej senzorovej techniky a prínosy jej použitia v priemyselnej automatizácii ako aj na návrh a realizáciu technických experimentov s využitím štandartných prostriedkov.