l_prejst_na_obsah
 

Redakčný systém webcreative CMS

Redakčný systém webcreative CMS je vlastným riešením spoločnosti Fusion IS. Webcreative CMS predstavuje jednoduchý a výkonný informačný systém pre správu obsahu webových stránok a intranetových aplikácií s dôrazom na dodržanie maximálnej užívateľskej intuitívnosti ovládania a tým pádom umožňuje ijednoducho a rýchlo udržiavať a aktualizovať obsah webových stránok Vašej spoločnosti.


Najdôležitejšie vlastnosti webcreative CMS

  • jednoduchá a maximálne intuitívna správa obsahu web stránok
  • obsah web stránok oddelený od dizajnu a uložený v databáze
  • zníženie nákladov spojených s prevádzkou web stránok
  • možnosť dynamickej zmeny štruktúry web stránok
  • využitie veľkého množstva predpripravených funkčných modulov (anketa, archivácia, newsletter,...)
  • správa obsahu prostredníctvom štandartného prehliadača webových stránok (IE, FF, Safari, Opera,...)
  • generovanie XHTML valídnych webových stránok podľa štandardov W3C
  • natívna podpora SEO (optimalizácia pre internetové vyhľadávače)
  • generované webové stránky spĺňajú kritéria prístupnosti a použiteľnosti (Web Accessibility / Usability)


Načo zákazník potrebuje redakčný systém

V súčasnosti má ešte veľké množstvo spoločností pri udržiavaní aktuálnosti a aplikovaní moderných funkčných riešení pri prezentácii prostredníctvom vlastných webových stránok. Veľká časť existujúcich webových stránok ešte predstavuje statické webové prezentácie, kde obsah nie je fyzicky oddelený od prezentačného rozhrania a úprava obsahu, prípadne redizajn stránok potom predstavuje časovo a tiež ekonomicky náročné zadanie. V prípade, že spoločnosť nedisponuje vlastnými IT pracovníkmi, musí vyť každá zmena riešená prostredníctvom externej spoločnosti.

Z dôvodu zníženia nákladov na prevádzku webových stránok a zvýšenia rýchlosti pri úprave informačného obsahu predstavuje nasadenie redakčného systému alebo CMS (Content Management Systém) ideálne riešenie. CMS umožňuje zodpovedným pracovníkom efektívne a operatívne upravovať vlastné webové stránky bez nutnosti oslovovať externú spoločnosť, zároveň umožňuje kedykoľvek rozširovať CMS o ďalšie moderné internetové funkcie.