l_prejst_na_obsah
 

Tvorba webových stránok

Pre naších klientov navrhujeme a realizujeme moderné a prehľadne štrukturované webové stránky s využitím nášho redakčného systému webcreative CMS. Webové stránky sa stali neoddeliteľnou súčasťou marketingovej prezentácie každej spoločnosti. My s ohľadom na analýzu požiadaviek klienta navrhneme a vytvoríme webové stránky od jednoduchých firemných prezentácií až po komplexné internetové obchody. Spolu s vytvorením webových stránok zabezpečíme tiež registráciu internetových domén ako aj samotnú prevádzku (web a mail hosting) na našich serveroch. Všetky nami vytvorené webové stránky majú automaticky aktivované sledovanie štatistík návštevnosti. V rámci prevádzky ponúkame tiež mesačné balíky komplexnej starostlivosti o obsah a rozširovanie funkčnosti sledovaním a implementáciou najnovších trendov.

Súčasťou dodania novej webovej stránky je internetová doména *.sk (*.eu) a webhostingové služby počas 1. roku prevádzky zadarmo.


V prípade záujmu vám zadarmo vytvoríme aj facebook profilovú stránku spoločnosti.


Vytvárame webové stránky, ktoré sú jedinečné svojou prehľadnosťou a atraktívnym dizajnom

  • Pri návrhu a tvorbe webových stránok dodržiavame definovaný postup práce na projekte
  • Realizované webové stránky dodržujú kritéria prístupnosti a použiteľnosti (Web Accessibility / Usability)
  • Samotnej výrobe webvých stránok predchádza analýza požiadaviek zákazníka pre zabezpečenie čo najlepšej dostupnosti stránok v prostredí internetových vyhľadávačov
  • Optimalizujeme štruktúru menu a informácií webových stránok na základe požiadaviek zákazníka
  • Vytvorené webové stránky sú valídne a správne zobrazované vo všetkých štandardných internetových prehliadačoch (IE, FF, Opera, Chrome, Safari,...)
  • Zabezpečujeme prevádzku webových stránok prostredníctvom nášho redakčného systému webcreative CMS
  • Doprogramujeme prípadnú rozšírenú funkčnosť podľa požiadaviek zákazníka
  • Ponúkame dlhodobú spolupráca s našimi zákazníkmi s pravidelnou kontrolou a rozširovaním funkcií webových stránok
  • Optimalizujeme obsah webových stránok tak, aby sa umiestňovali na čo možno najlepších pozíciách pri  vyhľadávanií prostredníctvom internetových vyhľadávačov a kľúčových slov
  • Aplikujeme zásady použiteľnosti a prístupnosti zobrazovania webových stránok aj pre užívateľov so zdravotným obmedzením