l_prejst_na_obsah
 

Štatistiky návštevnosti

Všetky nami vytvorené webové stránky majú v rámci nasadenia redakčného systému webcreative CMS aktivovaný a implementovaný systém monitorovania a vyhodnocovania návštevnosti Google Analytics. Webové stránky, ktoré sú prevádzkované na naších serveroch majú naviac aktivovaný systém monitorovania prevádzky servera a návštevnosti Webalizer. Uvedené nástroje sú bezplatne ponúkané v rámci prevádzky webových stránok.


Monitoring návštevnosti webových stránok umožňuje

  • Sledovať počet návštev webových stránok
  • Rozlišovať nových a vracajúcich sa návštevníkov webových stránok
  • Rozlišovať zdroj cez ktorý sa návštevníci na webové stránky dostali
  • Vyhodnotiť správanie sa návštevníkov na webových stránkach
  • Zistiť ktoré informácie návštevníkov najviac zaujali
  • Zistiť dĺžku času ktorý návštevníci na webových stránka zostali
  • Identifikovať ktoré kľúčové slová vonávštevníci vyhľadávali
  • Štatisticky vyhodnotiť počty a typ návštevníkov za definované časové obdobie
  • Sledovať návštevnosť v priebehu dňa
  • A množstvo ďalších údajov...

 

Zistené štatistické údaje sú dôležité pri voľbe vhodnej marketingovej stratégie a zadávaní PPC reklamných kampaní pri propagácii webových stránok, produktov prípadne a služieb ponúkaných svojim zákazníkom.