l_prejst_na_obsah
 

Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r. o.

Hlavným poslaním Vydavateľstva Eurostav je šírenie odborných informácií z oblasti stavebníctva a architektúry pre odbornú aj širokú verejnosť. Vydavateľstvo bolo založené v máji 1995 s cieľom vydávania odborných periodických a neperiodických publikácií z oblastí stavebníctva a architektúry. Na slovenskom mediálnom trhu štartovalo s vydávaním odborného časopisu EUROSTAV, ktorý je od roku 2 000 recenzovaným odborným časopisom pre oblasť stavebníctva a architektúry, vydávaným v 6 000 náklade.

Od roku 2 000 vydáva aj knižné publikácie pre odbornú aj širokú verejnosť a od roku 2006 je vydavateľom časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre, ktorý je jediným recenzovaným časopisom o architektúre na Slovensku.

 

Nové web stránky časopisu Arch

Popis riešenia

Pre Vydavateľstvo Eurostav sme modernizovali webové stránky časopisu Arch. Nové webové stránky ponúkajú informácie súvisiace s vydávaním odborného časopisu Arch a tiež ako archív jednotlivých ročníkov a čísel časopisu. Návštevníci po zakúpení predplatného majú možnosť zobrazenia vybraných čísel v elektronickej podobe, zároveň sú sprístupnené obsahy všetkých čísel a náhľady vybraných článkov. V rámci stránok je možné priame zakúpenie zvolených čísel alebo objednávka predplatného v papierovej alebo elektronickej podobe. Webové stránky sú prevázdkované s využitím nášho redakčného systému webcreative CMS pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií o spoločnosti prostredníctvom internetu.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetových stránok a monitoring návštevnosti.