l_prejst_na_obsah
 

Tvorba aplikácií na mieru

Prevažnú väčšinu požiadaviek na spracovanie, správu a prezentáciu rôzneho druhu informácií je možné v sučasnosti riešiť pomocou štandardných nástrojov, či už v prostredí siete internet, alebo vo vnútrofiremnom prostredí v priestore siete intranet. Vždy sa nájdu požiadavky, ktoré nie je možné vyriešiť jednoduchým nasadením existujúcich systémov, v našom prípade webcreative CMS, webcreative ESHOP alebo webcreative Intranet. Špecifické požiadavky našich zákazníkov sme schopný vo väčšine prípadov vyriešiť úpravou alebo funkčným rozšírením nami ponúkaných systémov, prípadne sme schopný dodať riešenie úplne na mieru pre požadované riešenie.


Postup tvorby aplikácií na mieru podľa požiadaviek zákazníka

 • Podrobná komunikácia so zákazníkom o jeho potrebách a predstavách, definovanie problémov a ich riešení
 • Dôkladná analýza, spracovanie a vyhodnotenie získaných informácií
 • Vypracovanie analýzy aplikácie a spracovanie užívateľských prípadov použitia
 • Návrh funkčných a dátových modelov aplikácie
 • Návrh užívateľského grafického rozhrania aplikácie
 • Tvorba systému a systémových funkcií
 • Tvorba užívateľského rozhrania
 • Testovanie a spracovanie výsledkov testovacej prevádzky
 • Zapracovanie výsledkov testovania do vytvorenej aplikácie
 • Odovdanie vytvorenej aplikácie, dokumentácie a školeni užívateľov
 • Ďalšia komunikácia so zákazníkom pri optimalizáci, prípadne rozširovaní funkčnosti dodanej aplikácie

 

Tvorba aplikácií na mieru predstavuje z pohľadu analýzy a vývoja oveľa väčšiu výzvu ako úpravy a nasadzovanie existujúcich riešení ale prináša do života potrebnú zmenu a tým pádom je riešenie nových problémov výzva, ktorú máme radi a vždy ju s radosťou uvítame.