l_prejst_na_obsah
 

Facebook profilové stránky

Medzi historicke najmladšie ale čo sa týka dynamiky najrýchlejšie rastúce odvetvie propagácie osôb alebo spoločností patrí využitie sociálnych sietí. V súčasnej dobe, v našom geografickom priestore je určite najpopulárnejšia a najdynamickejšia sociálna sieť facebook. V súčasnosti (12/2011) eviduje sociálna sieť facebook viac ako 800 miliónov aktívnych používateľov a je dostupná na celom svete vo viac ako 70 jazykoch. Vytvorením profilovej stránky v sieti facebook signalizujete svojím partnerom, že ste moderný a idete s dobou. Sociálna sieť facebook zároveň ponúka veľmi zaujímavý priestor pre zadávanie online PPC reklamy, cielenej na konkrétneho zákazníka.


Príprava a zriadenie profilovej stránky v sieti facebook predstavuje

  • Zriadenie profilovej stránky spoločnosti v rámci siete facebook
  • Príprava a vloženie požadovaných informácii o spoločnosti
  • Príprava a vytvorenie zaujímavých fotogalérií produktov alebo služieb
  • Publikovanie ďalších multimediálnych informácií spoločnosti alebo rôzne ponuky
  • Zriadenie správcovského účtu pre zodpovedného pracovníka
  • Ďalšie konzultácie a spolupráca pri využití pokročilých funkcií siete facebook

Facebook profilová stránka spoločnosti ponúka ďalší priestor, cez ktorý môže spoločnosť efektívne propagovať seba a svoje produkty alebo služby, môže veľmi rýchlo e efektívne komunikovať so svojími zákazníkmi a zároveň prostredníctvom kontaktov svojich zákazníkov oslovovať omnoho vačšiu skupinu ďalších ľudí, ktoý sú prepojení s jej vlastnými kontaktami.

Aktuálne štatistické údaje siete facebook.