l_prejst_na_obsah
 

Podpisovanie elektronickým podpisom

V rámci vytvárania elektronických dokumentov ponúkame aplikáciu pre online overovania (podpisovania) elektronických dokumentov vo formáte PDF zaručeným elektronickým podpisom. Aplikácia môže byť použitá ako modul v spojení s internetovým obchodom, alebo môže byť prevádzkovaná v rámci intranetových riešení. Výhodou nasadenia online podpisovania generovaných PDF dokumentov je zabezpečenie dôveryhodnosti zasielaných dokumentov prostredníctvom siete internet. Online podpisovanie elektronických dokumentov môže byť riešené prostredníctvom rozhrania systému, kde je aplikácia zabudovaná ako modul, prípadne prostredníctvom vlastného rozhrania. Podpísané PDF dokumenty je možné zasielať prostredníctvom rozhrania elektronickej pošty, ktoré je tiež zabudované v rámci aplikácie. V prípade nasadenia je potrebné, aby si zákazník vybavil vlastný zaručený elektronický podpis u jednej z certifikačných autorít, napríklad www.disig.sk.


Hlavné vlastnosti online podpisovania PDF dokumentov

  • Online overenie vygenerovaných PDF dokumentov v prostredí internetového prehliadača
  • Pripojenie ako modul k webcreative CMS alebo internetovému obchodu
  • Možnosť prevádzky ako nezávislá intranet/internet aplikácia
  • Možnosť zabezpečiť výstupné dokumenty heslom
  • Správa elektronických podpisov užívateľov
  • Správa vytvorených elektronických dokumentov
  • Automatická archivácia vytvorených a podpísaných elektronických dokumentov