l_prejst_na_obsah
 

Generátor PDF dokumentov

Na základe potrieb našich zákazníkov sme pripravili aplikáciu pre online generovanie elektronických dokumentov vo formáte PDF. Aplikácia môže byť použitá ako modul v spojení s internetovým obchodom, alebo môže byť prevádzkovaná v rámci intranetových riešení. Výhodou nasadenia generátora PDF dokumentov je tvorba štandardizovaných výstupov, ktoré sú univerzálne použiteľné bez ohľadu na počítačovú platformu alebo operačný systém zákazníka. Generátor môže získavať potrebné informácie z rôznych databázových zdrojov a ich spracovanie je na základe užívateľsky definovaných výstupných šablón. Autentifikácia užívateľov môže byť riešená prostredníctvom rozhrania systému, kde je generátor zabudovaný ako modul, prípadne prostredníctvom vlastného rozhrania generátora. Všetky vytvorené výstupy môžu byť naviac opatrené zaručeným elektronickým podpisom užívateľa. Vytvorené pdf dokumenty je možné zasielať prostredníctvom rozhrania elektronickej pošty, ktoré je tiež zabudované do generátora.


Hlavné vlastnosti generátora PDF dokumentov

  • Online tvorba PDF dokumentov v prostredí internetového prehliadača
  • Možnosť pripojenia na rôzne dátové zdroje
  • Pripojenie ako modul k webcreative CMS alebo internetovému obchodu
  • Možnosť prevádzky ako nezávislá intranet/internet aplikácia
  • Šablónovací systém pre definovanie vzoru výstupov
  • Možnosť zabezpečiť výstupné dokumenty heslom
  • Správca užívateľov generátora
  • Správca vytvorených elektronických dokumentov
  • Automatická archivácia vytvorených elektronických dokumentov
  • Overenie generovaných výstupov prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu

 

Generátor PDF dokumentov môže byť ďalej upravovaný a rozširovaný presne podľa potrieb zákazníka a prevádzkovaný buď priamo na serveroch spoločnosti alebo prostredníctvom naších serverov.