l_prejst_na_obsah
 

Roil Trade s.r.o.

Spoločnosť Roil Trade s.r.o. bola založená v roku 1996. Od počiatku bolo základným cieľom zúročiť dlhoročné skúsenosti z pôsobenia vo výrobnom úseku a v odpadovom hospodárstve rafinérii Slovnaft, vyvinúť a uviesť do praxe vlastné alternatívne technické riešenia v oblasti ťažby a spracovania ropy a súvisiacej problematiky odpadov. Zhodnotenie, recyklácia odpadov z výrobkov na báze ropy (guma, oleje, plasty) a neskôr krakovanie ťažkých ropných frakcií  sa postupne stali ďalšími oblasťami zamerania vývoja univerzálneho procesu a technológie BLOWDEC.

Webové stránky Blowdec

Popis riešenia

Pre spoločnosť Roil Trade s.r.o. čiastočne modifikovali pôvodné webové stránky  a presunuli prevádzku stránok na náš redakčný systém webcreative CMS. Hlavným cieľom bolo zjednodušiť správu obsahu web stránok prostredníctvom užívateľsky príjemného rozhrania redakčného systému. Nasadený moderný redakčný systém webcreative CMS umožňuje omnoho efektívnejšie a flexibilnejšiu prácu redaktorov pri práci s publikovaným informačným obsahom.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetových stránokmonitoring návštevnosti.