l_prejst_na_obsah
 

Generátor MS Office dokumentov

V rámci internetových a intranetových riešení ponúkame aplikáciu pre online generovanie elektronických dokumentov vo formáte MS Office (Word, Excel), prípadne vo formáte Open Office. Aplikácia môže byť použitá ako modul v spojení s webovými stránkami, alebo môže byť prevádzkovaná v rámci intranetového riešenia. Výhodou nasadenia generátora je tvorba štandardizovaných výstupov, ktoré sú univerzálne použiteľné bez ohľadu na počítačovú platformu alebo operačný systém zákazníka. Generátor môže získavať potrebné informácie z rôznych databázových zdrojov a ich spracovanie je na základe užívateľsky definovaných výstupných šablón. Autentifikácia užívateľov môže byť riešená prostredníctvom rozhrania systému, kde je generátor zabudovaný ako modul, prípadne prostredníctvom vlastného rozhrania generátora. Všetky vytvorené výstupy môžu byť naviac opatrené zaručeným elektronickým podpisom užívateľa. Vytvorené dokumenty je možné zasielať prostredníctvom rozhrania elektronickej pošty, ktoré je tiež zabudované do generátora.


Hlavné vlastnosti generátora MS Office dokumentov

  • Online tvorba dokumentov v prostredí internetového prehliadača
  • Možnosť pripojenia na rôzne dátové zdroje
  • Pripojenie ako modul k webcreative CMS alebo internetovému obchodu
  • Možnosť prevádzky ako nezávislá intranet/internet aplikácia
  • Šablónovací systém pre definovanie vzoru výstupov
  • Možnosť zabezpečiť výstupné dokumenty heslom
  • Správca užívateľov generátora
  • Správca vytvorených elektronických dokumentov
  • Automatická archivácia vytvorených elektronických dokumentov
  • Overenie generovaných výstupov prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu

 

Generátor MS Office dokumentov môže byť ďalej upravovaný a rozširovaný presne podľa potrieb zákazníka a prevádzkovaný buď priamo na serveroch spoločnosti alebo prostredníctvom naších serverov.