l_prejst_na_obsah
 

Intranetové aplikácie

Intranetové aplikácie predstavujú funkčne uzavreté informačné systémy, prevádzkované podobne ako webové stránky prostredníctvom webového a databázového servera. Na rozdiel od bežných webových stránok, ktoré sú prístupné verejnosti, sú intranetové aplikácie dostupné len pre definovanú skupinu pracovníkov (spoločnosť) typicky s overením užívateľa prostredníctvom autentifikácie. Intranetové aplikácie umožňujú zamestnancom spracovávať a zdielať požadované informácie v rámci spoločnosti s definovaním príslušných oprávnení.  Ako základ je využitý náš  redakčný systém a tým pádom je možné prevziať v závislosti na zadaní veľkú časť spoločných funkcií a ovládania. Intranetové aplikácie môžu byť ďalej upravované a rozširované presne podľa potrieb zákazníka a prevádzkované buď priamo na serveroch spoločnosti alebo prostredníctvom naších serverov.


Možnosti a funkcie intranetových aplikácií

 • Správa užívateľov intranetu a ich oprávnení
 • Správa informácií spoločnosti (predpisy, smernice,...)
 • Zdieľanie spoločných dokumentov a vzorov
 • Publikovanie novinky a podujatí (kalendár)
 • Evidencia pracovných výkazov pracovníkov
 • Často kladené otázky a odpovede (pomocník)
 • Databáza firemných kontaktov
 • Mailinglist - rozosielanie doležitých informácií emailom
 • Rezervačný systém (zasadačky, prednáškové miestnosti,...)
 • Štatistika a prehľady akcií v systéme
 • Zadávanie a kontrola plnenia zadaných úloh
 • Zápisnice z obchodných stretnutí