l_prejst_na_obsah
 

Cars on Autobahn

Enjoy NEW VIDEO from German unrestricted Highway (Autobahn)

Mobilná aplikácia GPS Speedometer COA

Popis riešenia

V spolupráci s Cars On Autobahn sme vytvorili mobilnú aplikáciu pre zobrazovanie a zaznamenávanie aktuálnej rýchlosti pohybu pomocou GPS lokácie. Mobilná aplikácia umožňuje zobrazovať aktuálnu rýchlosť, zaznamenávať maximálnu dosiahnutú rýchlosť a prejdenú vzdialenosť. Užívatelia si môžu zvoliť zobrazenie nameraných údajov v rôznych kontrastných farbách s možnosťou prepínanie zobrazenia medzi kilometrami a míľami. Aktuálne údaje je možné premietať aj na plochu čelného skla prostredníctvom funkcie HUD displej.

Aplikácia je dostupná vo verzii pre operačný systém iOS a Android

app store google play