l_prejst_na_obsah
 

Joga Zdravo, s.r.o.

Tím profesionálnych lektorov jogy, ktorého poslaním je zdravé cvičenie a prístup k svojmu telu. Joga je celoživotná cesta vzdelávania sa v oblasti anatómie, fyziológie a fungovania ľudského tela. Spája ich snaha pomáhať druhým a želanie, aby klienti odchádzali z našich hodín spokojní, uvoľnení a s príjemným pocitom, že urobili niečo pre svoje zdravie.

Webové stránky s eshopom Joga Zdravo

Popis riešenia

Pre tím lektorov jogy Joga Zdravo sme navrhli a pripravili moderné webové stránky s cieľom zlepšiť informovanosť návštevníkov v oblasti zdravého cvičenia a zatraktívniť ponúkaný informačný obsah s využitím moderných trendov propagácie prostredníctvom internetu. Nasadený moderný redakčný systém webcreative CMS umožňuje omnoho efektívnejšie a flexibilnejšiu prácu redaktorov pri práci s publikovaným informačným obsahom.

Súčasťou dodaného riešenia bolo aj vytvorenie internetového obchodu s možnosťou zakúpenie členstiev cvičení jógy, prípadne ďalších súvisiacich produktov. Základom je využitie redakčného systému webcreative ESHOP pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií o ponúkaných produktoch prostredníctvom internetu s možnosťou online úhrad prostredníctvom platobného systému 24-pay a generovania faktúr s prepojením na online fakturačný systém miniFaktúra.

V rámci redakčného systému bola vytvorená intranetová wiki pre autorizovaných užívateľov s prístupom k ďalším interným informáciám súvisiacich s prevádzkou webu a štúdia.

Nasadený redakčný systém bol pripravený v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii s možnosťou dynamického rozširovania o ďalšie jazykové verzie. Súčasťou riešenia je tiež  monitoring návštevnosti.