l_prejst_na_obsah
 

Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky SjF STU

Katedra automatizácie a merania (KAIPT) SjF STU v Bratislave pôsobí na Strojníckej fakulte už viav ako štyridsať rokov a v súčasnosti sa podieľa na bakalárskom, inžinierskom, ako aj doktorandskom štúdiu. Zároveň je odborným garantom študijného odboru Prístrojová, informačná a aautomatizačná technika (PIAT) a čiastočne aj odboru Mechatronika na inžinierskom štúdiu. Študijný odbor PIAT nadväzuje na všetky bakalárske študijné odbory, najmä však na odbor Mechatronika.

Webové stránky Laboratória informačných a riadiacich systémov

lirs_uvod.png

Popis riešenia

Pre Laboratórium informačných a riadiacich systémov Katedry automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali webové stránky. Laboratórium informačných a riadiacich systémov prezentuje prostriedky priemyselnej automatizácie s dôrazom na aplikácie v strojárstve. Svojím vybavením je zamerané na oblasti priemyselné riadiace systémy, systémy pre ovládanie a vizualizáciu, priemyselné komunikačné zbernice, decentralizované periférie, pohony a frekvenčné meniče, procesná prístrojová technika. Vybavenie laboratória pozostáva zo súboru komponentov, prístrojov a zariadení renomovaných firiem, ktorých vlastnosti a aplikačné možnosti využitia je možné skúmať a prezentovať prostredníctvom modulárnych demonštračných pracovísk.