l_prejst_na_obsah
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala viac ako 125.000 absolventov. Ročne tu študuje v priemere 19.000 študentov. Univerzita má v súčasnosti 7 fakúlt ponúkajúcich štúdium v akreditovaných študijných programoch, v komplexnom systéme bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), umožňujúci obojsmernú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ a širšieho európskeho priestoru. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa univerzita úspešne zapája do programov EÚ.

 

Generovanie dokumentov a vizitiek

Popis riešenia

Pre STU v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali online generátor hlavičkových papierov a vizitiek pre zamestnancov a pracoviská univerzity a jednotlivých fakúlt. Generovanie dokumentov (hlavičkové papiere) je umožnené realizovať jednotlivo vyplnením požadovaných údajov v rámci intranetového formulára, prípadne dávkovo zadaním tabuľkového vstupu údajov vo formáte CSV. Vytvorené dokumenty sú vo formáte MS Word, v prípade dávkového vstupu archivované vo formáte ZIP. Generovanie vizitiek je umožnené v dvoch jazykoch SK a EN zadaním osobných údajov prostredníctvom intranetového formulára. Vytvorené podklady vizitiek sú vo formáte PDF.