l_prejst_na_obsah
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala viac ako 125.000 absolventov. Ročne tu študuje v priemere 19.000 študentov. Univerzita má v súčasnosti 7 fakúlt ponúkajúcich štúdium v akreditovaných študijných programoch, v komplexnom systéme bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), umožňujúci obojsmernú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ a širšieho európskeho priestoru. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa univerzita úspešne zapája do programov EÚ.

 

Redizajn webových stránok fakúlt STU

stuba_svf.png

Popis riešenia

Pre všetkých 7 fakúlt STU v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali nové grafické rozhranie webových stránok. V rámci redizajnu bola tiež realizovaná analýza a optimalizácia štruktúry zobrazovaných informácií. Pravidelne kontrolujeme a upravujeme obsah webových stránok, rozširujeme funkčnosť webových stránok o moderné prvky.

Vytvorené webové stránky dodržujú právidlá prístupnosti webových stránok.