l_prejst_na_obsah
 

Baumit, spol.s.r.o.

Spoločnosť Baumit je výrobca vysoko kvalitných, spoľahlivých a bezpečných stavebných materiálov s oblasťou pôsobenia v celej Európe. Baumit pôsobí na Slovensku od r. 1994 a v súčasnosti zamestnáva viac ako 140 zamestnancov. Spoločnosť sídli v Bratislave, vlastní dva výrobné závody - v Rohožníku a v Lietavskej Lúčke. Spoločnosť disponuje širokou sieťou obchodno-technických poradcov a aplikačných technikov.

Generovanie a podpisovanie PDF dokumentov

Popis riešenia

Pre spoločnosť Baumit sme vytvorili intranetovú aplikáciu online generovania elektronických dokumentov vo formáte PDF. V rámci generovania dokumentov je možné tieto dokumenty overovať zaručeným elektronickým podpisom a zasielať prostredníctvom elektronickej pošty klientom.

Vlastnosti nasadeného riešenia:

  • Správa oprávnených užívateľov s autorizáciou
  • Správa šablón generovaných dokumentov
  • Správa elektronických podpisov jednotlivých užívateľov
  • Archivácia vygenerovaných dokumentov
  • Prepojenie na databázy ekonomickej agendy spoločnosti
  • Zasielanie vytvorených dokumentov prostredníctvom elektronickej pošty
  • Štatistické výstupy a prehľady aplikácie

Výhodou nasadenia generátora PDF dokumentov je tvorba štandardizovaných výstupov, ktoré sú univerzálne použiteľné bez ohľadu na počítačovú platformu alebo operačný systém zákazníka.