l_prejst_na_obsah
 

GS AGENCY s.r.o.

Agentúra GS AGENCY s.r.o. vznikla v roku 2008 ako spoločnosť organizujúca a technicky zabezpečujúca mimoškolské vzdelanie zamerané hlavne na kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov, kurz bezpečnosti pri práci, kurz proti požiarnej ochrany. Kurzy sú zabezpečené lektormi, inštruktormi a školiteľmi akreditovaných organizácií.

Webové stránky Agentúry GS Agency

Popis riešenia

Návrhom a vytvorením nových webových stránok agentúry GS Agency boli aplikované moderné trendy propagácie spoločnosti prostredníctvom internetu. Ako základ bol použitý redakčný systému webcreative CMS pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií o spoločnosti prostredníctvom internetu. Ďalším z cieľov bolo vytvoriť privátnu intranetovú zónu pre registrovaných užívateľov pre potreby registrácie záujemcov o absolvovanie kurzu prvej pomoci, ktorý je vyžadovaný pore vydanie vodického oprávnenia so zaseilaním potvrdení prostredníctvom emailu. V rámci systému môžu lektori pripravovať termíny kurzov, sledovať a potvrdzovať registrácie, obsadenosť kurzov a pod. Súčasťou je tiež modul vyhodnocovania štatistík o počte absolventov, odučených kurzoch, hodinách atď.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetových stránokmonitoring návštevnosti.