l_prejst_na_obsah
 

Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky SjF STU

Katedra automatizácie a merania (KAIPT) SjF STU v Bratislave pôsobí na Strojníckej fakulte už viav ako štyridsať rokov a v súčasnosti sa podieľa na bakalárskom, inžinierskom, ako aj doktorandskom štúdiu. Zároveň je odborným garantom študijného odboru Prístrojová, informačná a aautomatizačná technika (PIAT) a čiastočne aj odboru Mechatronika na inžinierskom štúdiu. Študijný odbor PIAT nadväzuje na všetky bakalárske študijné odbory, najmä však na odbor Mechatronika.

Webové stránky KAIPT SjF STU

kaipt_uvod.png

Popis riešenia

Pre Katedru automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali webové stránky. Návrhom a vytvorením nových webových stránok boli využité moderné trendy propagácie katedry prostredníctvom internetu. V rámci dodaného riešenia bola vytvorená tiež zóna pre užívateľov (študentov, zamestnacov) pre potreby zdieľania informácií o pedagogike, podujatich a pod.