l_prejst_na_obsah
 

S-GEO s.r.o.

Spoločnosť S-GEO s.r.o. vznikla v roku 2006 a zaoberá sa výlučne komplexnou geodetickou činnosťou nielen na území Slovenskej republiky ale aj v zahraničí. Zamestnáva a spolupracuje s najskúsenejšími geodetmi z oblasti investičnej výstavby, inžinierskej geodézie ako aj s geodetmi pracujúcimi v oblasti katastra.

Realizované geodetické a kartografické práce (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením autorizovaných geodetov a kartografov

 

Webové stránky S-GEO

Popis riešenia

Návrhom a vytvorením nových webových stránok spoločnosti S-GEO boli aplikované moderné trendy propagácie spoločnosti prostredníctvom internetu. Ako základ bol použitý redakčný systému webcreative CMS pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií o spoločnosti prostredníctvom internetu. Ďalším z cieľov bolo vytvoriť privátnu intranetovú zónu pre registrovaných užívateľov pre potreby zdieľania vnútrofiremných informácií a informácií o realizovaných projektoch, rozsahu, pracovníkoch a času.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetových stránokmonitoring návštevnosti.