l_prejst_na_obsah
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala viac ako 125.000 absolventov. Ročne tu študuje v priemere 19.000 študentov. Univerzita má v súčasnosti 7 fakúlt ponúkajúcich štúdium v akreditovaných študijných programoch, v komplexnom systéme bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), umožňujúci obojsmernú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ a širšieho európskeho priestoru. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa univerzita úspešne zapája do programov EÚ.

 

Internetový obchod Vydavateľstva Spektrum STU

Popis riešenia

Pre Vydavateľstvo Spektrum STU sme navrhli a vytvorili internetový obchod vlastných vydávaných publikácií. Základ tvorí redakčný systém webcreative ESHOP pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií o ponúkaných publikáciách prostredníctvom internetu s možnosťou objednávania a voľbou možností doručenia.

Súčasťou riešenia je tiež  monitoring návštevnosti.

Internetový portál KSP STU

Popis riešenia

V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave sme navrhli a vytvorili internetový informačný portál Kancelárie spolupráce s praxou STU. Nasadený moderný internetový informačný portál  poskytuje vedcom poradenstvo pri ochrane a komercializácii duševného vlastníctva, rokuje a uzatvára dohody s priemyselnými partnermi, pomáha pri zakladaní spin-off podnikov a vyhľadáva príležitosti na poskytovanie odborných konzultácií priemyselným partnerom zo všetkých oblastí výskumnej činnosti STU. Základ tvorí redakčný systém webcreative CMS pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií prostredníctvom internetu. Súčasťou portálu je možnosť registrácie návštevníkov pre prijímanie newsletter informačných emailov a ich tvorbu zasielanie správcom portálu.

Súčasťou riešenia je tiež  monitoring návštevnosti.

Internetový portál Granty STU

Popis riešenia

V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave sme navrhli a vytvorili internetový informačný portál Granty STU. Nasadený moderný internetový informačný portál ponúka informácie o medzinárodných a domácich projektoch, grantoch, výzvach a mobilitách pre študentov, absolventov, zamestnancov a priaznivcov STU. Základ tvorí redakčný systém webcreative CMS pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií prostredníctvom internetu. Súčasťou portálu je možnosť registrácie návštevníkov pre prijímanie newsletter informačných emailov a ich tvorbu zasielanie správcom portálu.

Súčasťou riešenia je tiež  monitoring návštevnosti.

Webová vizitka Nadácia STU

nadacia_uvod.jpg

Popis riešenia

V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave sme navrhli a vytvorili webovú vizitku Nadácie STU. Cieľom webovej stránky je poskytnúť informácie pre študentov, absolventov a priaznivcov Slovenskej technickej univerzity v Bratisave s možnosťou jej podpory. Základ tvorí redakčný systém webcreative CMS pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií prostredníctvom internetu. Súčasťou webovej stránky je aj možnosť darovania finančných prostriedkov online platbou.

Súčasťou riešenia je tiež  monitoring návštevnosti.

Portál absolventov STU

Popis riešenia

V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave sme navrhli a vytvorili internetový informačný portál absolventov STU. Nasadený moderný internetový informačný portál ponúka informácie z prostredia univerzity pre svojich študentov, absolventov, zamestnancov a priaznivcov. Základ tvorí redakčný systém webcreative CMS pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií prostredníctvom internetu. Súčasťou portálu je možnosť registrácie návštevníkov pre prijímanie newsletter informačných emailov a ich tvorbu zasielanie správcom portálu. Portál absolventov STU zostáva z hľadiska komplexnej funkčnosti vo vývoji a postupne budú pribúdať ďalšie funkcie sociálneho typu pre registrovaných užívateľov.

Súčasťou riešenia je tiež  monitoring návštevnosti.

Internetový obchod darčekových predmetov STU

Popis riešenia

Pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave sme navrhli a vytvorili internetový obchod darčekových predmetov. Nasadený moderný internetový obchod ponúka darčekové predmety s logom univerzity pre svojich študentov, absolventov, zamestnancov a priaznivcov. Základ tvorí redakčný systém webcreative ESHOP pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií o ponuke a ponúkaných produktoch prostredníctvom internetu s možnosťou online úhrad, objednávania a možností doručenia.

Súčasťou riešenia je tiež  monitoring návštevnosti.

Redizajn webovej stránky STU

Popis riešenia

Pre STU v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali nové grafické rozhranie hlavnej webovej stránky a podstránok univerzity. V rámci redizajnu bola tiež realizovaná analýza a optimalizácia štruktúry zobrazovaných informácií. Súčasťou redizajnu je aj vytvorenie a správa profilovej stránky na sociálnej sieti facebook a monitoring návštevnosti užívateľov.

Vytvorené webové stránky dodržujú právidlá prístupnosti webových stránok.

Redizajn webových stránok fakúlt STU

stuba_svf.png

Popis riešenia

Pre všetkých 7 fakúlt STU v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali nové grafické rozhranie webových stránok. V rámci redizajnu bola tiež realizovaná analýza a optimalizácia štruktúry zobrazovaných informácií. Pravidelne kontrolujeme a upravujeme obsah webových stránok, rozširujeme funkčnosť webových stránok o moderné prvky.

Vytvorené webové stránky dodržujú právidlá prístupnosti webových stránok.

Generovanie dokumentov a vizitiek

Popis riešenia

Pre STU v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali online generátor hlavičkových papierov a vizitiek pre zamestnancov a pracoviská univerzity a jednotlivých fakúlt. Generovanie dokumentov (hlavičkové papiere) je umožnené realizovať jednotlivo vyplnením požadovaných údajov v rámci intranetového formulára, prípadne dávkovo zadaním tabuľkového vstupu údajov vo formáte CSV. Vytvorené dokumenty sú vo formáte MS Word, v prípade dávkového vstupu archivované vo formáte ZIP. Generovanie vizitiek je umožnené v dvoch jazykoch SK a EN zadaním osobných údajov prostredníctvom intranetového formulára. Vytvorené podklady vizitiek sú vo formáte PDF.

Internetový portál SpiritPortál

Popis riešenia

Pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave sme navrhli a vytvorili internetový portál pre zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce vo výskume a inováciách - spiritportál. V rámci portálu sú poskytované informácie o medzinárodných programoch, spolupráci a inováciách. Hlavným cieľom portálu je hlavne sprostredkovať informácie o aktuálnych medzinárodných projektoch a výzvac v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Registrovaný užívatelia môžu pridávať jednotlivé informácie a dokumenty. Návštevníci bez registrácie môžu vyhľadávať v databáze už evidovaných informácií a projektov.