l_prejst_na_obsah
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala viac ako 125.000 absolventov. Ročne tu študuje v priemere 19.000 študentov. Univerzita má v súčasnosti 7 fakúlt ponúkajúcich štúdium v akreditovaných študijných programoch, v komplexnom systéme bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), umožňujúci obojsmernú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ a širšieho európskeho priestoru. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa univerzita úspešne zapája do programov EÚ.

 

Portál absolventov STU

Popis riešenia

V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave sme navrhli a vytvorili internetový informačný portál absolventov STU. Nasadený moderný internetový informačný portál ponúka informácie z prostredia univerzity pre svojich študentov, absolventov, zamestnancov a priaznivcov. Základ tvorí redakčný systém webcreative CMS pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií prostredníctvom internetu. Súčasťou portálu je možnosť registrácie návštevníkov pre prijímanie newsletter informačných emailov a ich tvorbu zasielanie správcom portálu. Portál absolventov STU zostáva z hľadiska komplexnej funkčnosti vo vývoji a postupne budú pribúdať ďalšie funkcie sociálneho typu pre registrovaných užívateľov.

Súčasťou riešenia je tiež  monitoring návštevnosti.