l_prejst_na_obsah
 

STU Scientific, s.r.o.

Obchodná spoločnosť STU Scientific, s. r. o., vznikla ako špecializované pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave slúžiace na zabezpečenie prenosu výsledkov vysokoškolskej vedy, techniky a umenia do hospodárskej a spoločenskej praxe. Poslaním spoločnosti je podporovať ekonomické zhodnocovanie duševného vlastníctva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU), členov jej akademickej obce a jej ďalších partnerov v podnikateľskom prostredí. Myslí sa tým najmä zhodnocovanie nových poznatkov, know-how, technických riešení vyplývajúcich z výskumu a inej tvorivej činnosti, jedným z najnovších spôsobov osvedčených vo svete.

 

Webové stránky projektu Veterno-solárny elektrický akumulačný systém

Popis riešenia

V spolupráci so spoločnosťou STU Scientific sme navrhli a vytvorili webové stránky projektu Veterno-solárny elektrický akumulačný systém. Vytvorené moderné webové stránky poskytnú informácie o získaní nových poznatkov a postupov pre dodávku spoľahlivej energie do elektrickej siete získanej kombináciou veterného a slnečného zdroja, ich akumuláciou rôznymi spôsobmi a následnou spätnou premenou v požadovanom čase. Základ tvorí redakčný systém webcreative CMS pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií prostredníctvom internetu.

Súčasťou riešenia je tiež  monitoring návštevnosti.