l_prejst_na_obsah
 

Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r. o.

Hlavným poslaním Vydavateľstva Eurostav je šírenie odborných informácií z oblasti stavebníctva a architektúry pre odbornú aj širokú verejnosť. Vydavateľstvo bolo založené v máji 1995 s cieľom vydávania odborných periodických a neperiodických publikácií z oblastí stavebníctva a architektúry. Na slovenskom mediálnom trhu štartovalo s vydávaním odborného časopisu EUROSTAV, ktorý je od roku 2 000 recenzovaným odborným časopisom pre oblasť stavebníctva a architektúry, vydávaným v 6 000 náklade.

Od roku 2 000 vydáva aj knižné publikácie pre odbornú aj širokú verejnosť a od roku 2006 je vydavateľom časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre, ktorý je jediným recenzovaným časopisom o architektúre na Slovensku.

 

Webové stránky Vydavateľstva Eurostav

Popis riešenia

Pre Vydavateľstvo Eurostav sme navrhli a pripravili nové prezentačné webové stránky spoločnosti. Nové webové stránky vznikli odčlenením informačnej časti obsahu internetového obchodu www.eurostav.sk. Hlavným zámerom vytvorenia novej prezentácie je ponúknuť ďalšie informácie z ponuky služieb vydavateľstva ako je organizovanie podujatí a kongerencií a zároveň vytvoriť vstupný bod pre návštevníkov s rýchlym prístupom k ďalším prezentáciám časopisov Arch, Eurostav a prístup k internetovému obchodu. Webové stránky su prevázdkované s využitím nášho redakčného systému webcreative CMS pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií o spoločnosti prostredníctvom internetu.