l_prejst_na_obsah
 

FENESTRA Sk, spol. s r. o.

Spoločnosť FENESTRA Sk za zameriava na odborné poradenstvo, projektovanie, výrobu a montáž plastových a hliníkových okien, dverí a špeciálnych konštrukcií ako napríklad presklené fasády a zimné záhrady. Sídlo spoločnosti, výroba a logistika sú lokalizované v Zlatých Moravciach. Projekcia hliníkových konštrukcií sa nachádza v Žiari nad Hronom. Obchodné zastúpenia sú v Bratislave, Banskej Bystrici a Poprade. Sieť autorizovaných predajcov je lokalizovaná po celom území Slovenska.

Od svojho vzniku patrí spoločnosť FENESTRA Sk k najväčším a najvýznamnejším producentom plastových a hliníkových konštrukcií na slovenskom stavebnom trhu.

 

Nové webové stránky Fenestra sk

Popis riešenia

Pre spoločnosť Fenestra Sk sme navrhli a pripravili novú verziu webových stránok so zámerom zmodernizovať a sprehľadniť spôsob prezentácie informácií s ohľadom na aktuálne postupy využívané pri propagácii spoločnosti prostredníctvom internetu. Webové stránky sú opäť prevádzkované s použitím najnovšej verzii nášho redakčného systému webcreative CMS s dôrazom na čo najjednodchšiu správu a aktualizáciu obsahu priamo zaškolenými pracovníkmi. Súčasťou dodávky boli aj moduly pre interaktívnu konfiguráciu dopytov návštevníkmi, prípadne rýchle vyhľadanie kontaktov zastúpení s použitím lokalizácie na základe aktuálnej pozície návštevníka.  Z dôvodu rozširovania zastúpení do ďalších krajín je dodaný redakčný systém pripravený na dynamického rozširovanie o ďalšie jazykové verzie a funkčné moduly.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetových stránokmonitoring návštevnosti.


Webové stránky Fenestra sk

Popis riešenia

Hlavnou požiadavkou pri vývoji nových webových stránok spoločnosti Fenestra Sk bolo aplikovať moderné trendy propagácie spoločnosti prostredníctvom internetu. Základom bolo nasadenie redakčného systému webcreative CMS pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií o spoločnosti prostredníctvom internetu. Ďalším z cieľov bolo vytvoriť privátnu zónu pre registrovaných užívateľov pre potreby zdieľania vnútrofiremných informácií a informácií medzi obchodnými zastúpeniami v rámci Slovenska a ďalších štátov EU. Z dôvodu rozširovania zastúpení do ďalších krajín bol systém pripravený s možnosťou dynamického rozširovania o ďalšie jazykové verzie.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetových stránokmonitoring návštevnosti.