l_prejst_na_obsah
 

GPS TEAM, s.r.o.

Spoločnosť  GPS TEAM sa snaží splniť ľuďom túžby postaviť si vysnívané bývanie a pomôcť im s celou úradnou agendou. S týmto cieľom zastrešili kvalitných a skúsených odborníkov v 3 dôležitých oblastiach stavebníctva, a to GEODÉZIA, PROJEKCIA, REALIZÁCIA STAVIEB. Roky  zbierali skúsenosti na poli katastrálnej a inžinierskej geodézie, projektovania stavebných objektov a vytvorili team ľudí, ktorí tvoria špecialisti v odbore architektúra, projekcia, geodézia, výstavba a design. Dôležité pre pohodlie klienta je aj vybavenie samotného inžinieringu stavby, v rámci ktorého zabezpečujeme okrem iného územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, búracie povolenia, stavebný dozor, autorský dozor atď. Samotné realizácie stavieb riešia dodávateľskou formou.

Rozšírenie web stránok GPS TEAM

Popis riešenia

V spoplupráci so spoločnosťou GPS TEAM sme rozšírili funkčnosť dodaných webových stránok s využitím nášho redakčného systému webcreative CMS. Súčasťou rozšírenia funkčnosti bola implementácia katalógu projektov a referencií.

Nasadený redakčný systém bol pripravený v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii s možnosťou dynamického rozširovania o ďalšie jazykové verzie.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetových stránokmonitoring návštevnosti.

 

Webové stránky GPS TEAM

Popis riešenia

Pre spoločnosť GPS TEAM sme navrhli a vytvorili moderné webové stránky s využitím nášho redakčného systému webcreative CMS. Nové webové stránky sú prehľadné, využívajú responzívny dizajn optimalizovaný pre mobilné zariadenia a zároveň využívajú moderné trendy propagácie spoločnosti prostredníctvom internetu. Využitím redakčného systému webcreative CMS sa podstatne zjednoduší a zefektívni aktulizácia informácií o spoločnosti prostredníctvom webových stránok spoločnosti.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetových stránokmonitoring návštevnosti.