l_prejst_na_obsah
 

Joga Zdravo, s.r.o.

Tím profesionálnych lektorov jogy, ktorého poslaním je zdravé cvičenie a prístup k svojmu telu. Joga je celoživotná cesta vzdelávania sa v oblasti anatómie, fyziológie a fungovania ľudského tela. Spája ich snaha pomáhať druhým a želanie, aby klienti odchádzali z našich hodín spokojní, uvoľnení a s príjemným pocitom, že urobili niečo pre svoje zdravie.

Webové stránky Joga a dovolenka

jogaadovolenka-uvod.jpg

Popis riešenia

Pre klienta Joga Zdravo sme navrhli a pripravili jednoduché moderné propagačné webové stránky, prostredníctvom ktorých sa propagujú dovolenkové pobytové balíky spájajúce pobyt v príjemnom prostredí s cvičením jogy pre zdravie.

Súčasťou riešenia je tiež  monitoring návštevnosti.