l_prejst_na_obsah
 

MindShare Slovakia s.r.o.

Mindshare je globálna sieť mediálnych agentúr. Viac ako 6000 ľudí pracujúcich v 82 krajinách sveta s jediným cieľom: urobiť značky našich klientov slávnejšími a ekonomicky úspešnejšími. Naša sieť je vždy živá, funguje bez prerušení. Naši ľudia vedia, čo sa deje v ich meste, krajine, v oblasti, na ktorú sa špecializujú. Rozumieme značkám, trhom aj médiám. Navyše, rozumieme ľuďom. Ľuďom, s ktorými žijeme. Ľuďom, s ktorými pracujeme. Ľuďom ako my.

Premýšľame aj konáme, neúnavne pracujeme na dosiahnutí úspechu pre našich klientov. Preto neustále hľadáme - a väčšinou aj nachádzame - dokonalé spojenie medzi ich produktami a potenciálnymi spotrebiteľmi. Ako napovedá náš názov, pomáhame našim klientom získať väčší podiel v mysliach spotrebiteľov.

Poskytuje služby lokálnym aj medzinárodným klientom v oblasti tradičných i nových médií. Rieši komplexné zadania v oblasti marketingovej komunikácie. Pozorne sleduje mediálny trh, ale aj  udáva trendy a prináša nové vízie, ktoré sa zmenia na úspešnú komunikáciu. Pretože marketing dnes – to nie sú len kampane, ale neustály dialóg. Značka dnes musí byť médiom a Mindshare vám to médium pomôžeme vytvoriť.