l_prejst_na_obsah
 

Občianske združenie go-ok

Činnosťou občianskeho združenia je poskytovanie pomoci občanom s ťažkým zdravotným postihnutím ako i širokej verejnosti pri riešení ich životných, sociálnych, vzdelávacích i spoločenských záujmov a potrieb. Združenie pomáha uvedeným občanom zaradiť sa do pracovného, spoločensky zmyselného a plnohodnotného života v spoločnosti. Go-ok pripravuje hlavne akcie na pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, pri rozvoji ich sociálnych, vzdelávacích, športových, kultúrnych, pracovných a životných podmienok v spoločnosti, na pomoc zdravotne postihnutým deťom, v sociálnom rozvoji a v integrácii do spoločnosti.

Internetový portál monitoringu bezbariérovosti go-ok

Popis riešenia

Internetový portál monitoringu bezbariérovosti go-ok sme navrhli a vytvorili s využitím nášho redakčného systému webcreative CMS. V rámci portálu sú poskytované informácie občanom s ťažkým zdravotným postihnutím ako i širokej verejnosti pri riešení ich životných, sociálnych, vzdelávacích i spoločenských záujmov a potrieb. Hlavným cieľom portálu je hlavne monitoring prístupnosti(bezbariérovosti) rôznych objektov pre ľudí so zdravotným hendikepom. Registrovaní užívatelia môžu pridávať jednotlivé objekty a ich hodnotenie podľa pripravených podkladov aj s možnosťou fotodokumentácie. Návštevníci bez registrácie môžu vyhľadávať v databáze už evidovaných objektov. Služby portálu ako aj jeho obsah sa neustále rozširujú a optimalizujú na základe nových nápadov prevádzkovateľa a požiadaviek návštevníkov.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetového portálumonitoring návštevnosti.