l_prejst_na_obsah
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala viac ako 125.000 absolventov. Ročne tu študuje v priemere 19.000 študentov. Univerzita má v súčasnosti 7 fakúlt ponúkajúcich štúdium v akreditovaných študijných programoch, v komplexnom systéme bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), umožňujúci obojsmernú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ a širšieho európskeho priestoru. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa univerzita úspešne zapája do programov EÚ.

 

Internetový obchod darčekových predmetov STU

Popis riešenia

Pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave sme navrhli a vytvorili internetový obchod darčekových predmetov. Nasadený moderný internetový obchod ponúka darčekové predmety s logom univerzity pre svojich študentov, absolventov, zamestnancov a priaznivcov. Základ tvorí redakčný systém webcreative ESHOP pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií o ponuke a ponúkaných produktoch prostredníctvom internetu s možnosťou online úhrad, objednávania a možností doručenia.

Súčasťou riešenia je tiež  monitoring návštevnosti.