l_prejst_na_obsah
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala viac ako 125.000 absolventov. Ročne tu študuje v priemere 19.000 študentov. Univerzita má v súčasnosti 7 fakúlt ponúkajúcich štúdium v akreditovaných študijných programoch, v komplexnom systéme bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), umožňujúci obojsmernú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ a širšieho európskeho priestoru. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa univerzita úspešne zapája do programov EÚ.

 

Internetový obchod Vydavateľstva Spektrum STU

Popis riešenia

Pre Vydavateľstvo Spektrum STU sme navrhli a vytvorili internetový obchod vlastných vydávaných publikácií. Základ tvorí redakčný systém webcreative ESHOP pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií o ponúkaných publikáciách prostredníctvom internetu s možnosťou objednávania a voľbou možností doručenia.

Súčasťou riešenia je tiež  monitoring návštevnosti.