l_prejst_na_obsah
 

Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r. o.

Hlavným poslaním Vydavateľstva Eurostav je šírenie odborných informácií z oblasti stavebníctva a architektúry pre odbornú aj širokú verejnosť. Vydavateľstvo bolo založené v máji 1995 s cieľom vydávania odborných periodických a neperiodických publikácií z oblastí stavebníctva a architektúry. Na slovenskom mediálnom trhu štartovalo s vydávaním odborného časopisu EUROSTAV, ktorý je od roku 2 000 recenzovaným odborným časopisom pre oblasť stavebníctva a architektúry, vydávaným v 6 000 náklade.

Od roku 2 000 vydáva aj knižné publikácie pre odbornú aj širokú verejnosť a od roku 2006 je vydavateľom časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre, ktorý je jediným recenzovaným časopisom o architektúre na Slovensku.

 

Nové web stránky časopisu Arch

Popis riešenia

Pre Vydavateľstvo Eurostav sme modernizovali webové stránky časopisu Arch. Nové webové stránky ponúkajú informácie súvisiace s vydávaním odborného časopisu Arch a tiež ako archív jednotlivých ročníkov a čísel časopisu. Návštevníci po zakúpení predplatného majú možnosť zobrazenia vybraných čísel v elektronickej podobe, zároveň sú sprístupnené obsahy všetkých čísel a náhľady vybraných článkov. V rámci stránok je možné priame zakúpenie zvolených čísel alebo objednávka predplatného v papierovej alebo elektronickej podobe. Webové stránky sú prevázdkované s využitím nášho redakčného systému webcreative CMS pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií o spoločnosti prostredníctvom internetu.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetových stránok a monitoring návštevnosti.

Nové web stránky časopisu Eurostav

Popis riešenia

Pre Vydavateľstvo Eurostav sme modernizovali webové stránky časopisu Eurostav. Nové webové stránky budú slúžiť na prezentáciu informácií súvisiacich s vydávaním odborného časopisu Eurostav a tiež ako archív jednotlivých ročníkov a čísel časopisu. Návštevníci po zakúpení predplatného majú možnosť zobrazenia vybraných čísel v elektronickej podobe, zároveň sú sprístupnené obsahy všetkých čísel a náhľady vybraných článkov. V rámci stránok je možné priame zakúpenie zvolených čísel alebo objednávka predplatného v papierovej alebo elektronickej podobe. Webové stránky sú prevázdkované s využitím nášho redakčného systému webcreative CMS pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií o spoločnosti prostredníctvom internetu.

Súčasťou riešenia je tiež  monitoring návštevnosti.

Webové stránky Vydavateľstva Eurostav

Popis riešenia

Pre Vydavateľstvo Eurostav sme navrhli a pripravili nové prezentačné webové stránky spoločnosti. Nové webové stránky vznikli odčlenením informačnej časti obsahu internetového obchodu www.eurostav.sk. Hlavným zámerom vytvorenia novej prezentácie je ponúknuť ďalšie informácie z ponuky služieb vydavateľstva ako je organizovanie podujatí a kongerencií a zároveň vytvoriť vstupný bod pre návštevníkov s rýchlym prístupom k ďalším prezentáciám časopisov Arch, Eurostav a prístup k internetovému obchodu. Webové stránky su prevázdkované s využitím nášho redakčného systému webcreative CMS pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií o spoločnosti prostredníctvom internetu.

Webové stránky časopisu Eurostav

Popis riešenia

Pre Vydavateľstvo Eurostav sme navrhli a pripravili nové prezentačné webové stránky časopisu Eurostav. Nové webové stránky budú slúžiť na prezentáciu informácií súvisiacich s vydávaním odborného časopisu Eurostav a tiež ako archív jednotlivých ročníkov a čísel časopisu. Návštevníci majú možnosť zobrazenia vybraných čísel v elektronickej podobe, zároveň sú sprístupnené obsahy všetkých čísel a náhľady vybraných článkov. V rámci stránok je možné priame zakúpenie zvolených čísel alebo objednávka predplatného v papierovej alebo elektronickej podobe. Webové stránky sú prevázdkované s využitím nášho redakčného systému webcreative CMS pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií o spoločnosti prostredníctvom internetu.

Internetový obchod Eurostav v.3

Popis riešenia

Pre Vydavateľstvo Eurostav sme realizovali redizajn využívaného internetového obchodu s ponukou kníh a časopisov vydavateľstva. Základom je využitie redakčného systému webcreative ESHOP pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií o spoločnosti prostredníctvom internetu s možnosťou online úhrad, objednávania kníh a predplatného. Aktuálne bol obchod rozšírený aj o predaj a distribúciu elektronických verzií časopisov vydávaných vydavateľstvom.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetového obchodu a monitoring návštevnosti.

Internetový obchod Eurostav v.2

Popis riešenia

Pre Vydavateľstvo Eurostav sme navrhli a pripravili ďalšiu verziu webových stránok so zámerom aplikovať moderné trendy propagácie spoločnosti prostredníctvom internetu. Zároveň v rámci ponuky spoločnosti bol nasadený moderný internetový obchod s ponukou kníh a časopisov vydavateľstva. Základom bolo nasadenie redakčného systému webcreative ESHOP pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií o spoločnosti prostredníctvom internetu s možnosťou online úhrad, objednávania kníh a predplatného. Aktuálne bol obchod rozšírený aj o predaj a distribúciu elektronických verzií časopisov vydávaných vydavateľstvom.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetového obchodu a monitoring návštevnosti.

Internetový obchod Eurostav

Popis riešenia

Pre Vydavateľstvo Eurostav sme navrhli a pripravili webové stráky s internetovým obchodom. V rámci webových stránok sú prezentované informácie o ponuke vydavateľstva a zároveň si môžu návštevníci objednať knihy a časopisy z ponuky.