l_prejst_na_obsah
 

Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r. o.

Hlavným poslaním Vydavateľstva Eurostav je šírenie odborných informácií z oblasti stavebníctva a architektúry pre odbornú aj širokú verejnosť. Vydavateľstvo bolo založené v máji 1995 s cieľom vydávania odborných periodických a neperiodických publikácií z oblastí stavebníctva a architektúry. Na slovenskom mediálnom trhu štartovalo s vydávaním odborného časopisu EUROSTAV, ktorý je od roku 2 000 recenzovaným odborným časopisom pre oblasť stavebníctva a architektúry, vydávaným v 6 000 náklade.

Od roku 2 000 vydáva aj knižné publikácie pre odbornú aj širokú verejnosť a od roku 2006 je vydavateľom časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre, ktorý je jediným recenzovaným časopisom o architektúre na Slovensku.

 

Internetový obchod Eurostav v.2

Popis riešenia

Pre Vydavateľstvo Eurostav sme navrhli a pripravili ďalšiu verziu webových stránok so zámerom aplikovať moderné trendy propagácie spoločnosti prostredníctvom internetu. Zároveň v rámci ponuky spoločnosti bol nasadený moderný internetový obchod s ponukou kníh a časopisov vydavateľstva. Základom bolo nasadenie redakčného systému webcreative ESHOP pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií o spoločnosti prostredníctvom internetu s možnosťou online úhrad, objednávania kníh a predplatného. Aktuálne bol obchod rozšírený aj o predaj a distribúciu elektronických verzií časopisov vydávaných vydavateľstvom.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetového obchodu a monitoring návštevnosti.