l_prejst_na_obsah
 

Katedra hydrotechniky SvF STU

Katedra hydrotechniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zabezpečuje výučbu teoretických predmetov: hydraulika, hydraulika podzemných vôd, prúdenie tekutín, ako aj základných odborných predmetov: využitie vodnej energie, hate, vodné cesty a plavba a tiež predmetov špecializácie ako sú: hydroenergetika, malé vodné elektrárne, konštrukcie uzáverov vodných stavieb, hydrotechnický výskum a iné, koncipované podľa potrieb praxe. Náležitá pozornosť sa venuje aj postgraduálnym kurzom a doktorandskému štúdiu.

Vedeckovýskumná činnosť sa zameriava na riešenie výskumných úloh a odborných problémov pre prax, najmä na problémy hydrauliky  otvorených  korýt,  prúdenia  v  pórovitom  prostredí,  vrátane  interakcií s povrchovou vodou, vplyvu hydrotechnických stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia, konštrukcie a prevádzky hydrotechnických stavieb a zariadení.

 

Webové stránky KHTE SvF STU

Popis riešenia

Pre Katedru hydrotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme pripravili a sprevádzkovali nové webové stránky s využitím nášho redakčného systému webcreative CMS. Návrhom a vytvorením nových webových stránok boli využité moderné trendy propagácie katedry prostredníctvom internetu. V rámci dodaného riešenia bola vytvorená tiež intranetová privátna zóna pre registrovaných užívateľov (študentov, zamestnacov) pre potreby zdieľania informácií o pedagogike, podujatich a pod. Využitím redakčného systému webcreative CMS sa podstatne zjednodušila a zefektívnila aktualizácia informácií o katedre prostredníctvom webových stránok.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetových stránokmonitoring návštevnosti.