l_prejst_na_obsah
 

Občianske združenie go-ok

Činnosťou občianskeho združenia je poskytovanie pomoci občanom s ťažkým zdravotným postihnutím ako i širokej verejnosti pri riešení ich životných, sociálnych, vzdelávacích i spoločenských záujmov a potrieb. Združenie pomáha uvedeným občanom zaradiť sa do pracovného, spoločensky zmyselného a plnohodnotného života v spoločnosti. Go-ok pripravuje hlavne akcie na pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, pri rozvoji ich sociálnych, vzdelávacích, športových, kultúrnych, pracovných a životných podmienok v spoločnosti, na pomoc zdravotne postihnutým deťom, v sociálnom rozvoji a v integrácii do spoločnosti.

Mobilná aplikácia parking.4.disabled

p4d-ios-app-uvod.png

Popis riešenia

p4d app iconV spolupráci s občianskym združením go-ok, o.z. sme vytvorili ďalšiu mobilnú aplikáciu , v tomto prípade monitorovanie vyhradených parkovísk pre hendikepovaných ľudí. Mobilná aplikácia umožňuje vyhľadávať v databáze registrovaných vyhradených parkovísk. Hlavným cieľom aplikácie je vytvoriť rozsiahlu databázu parkovísk s vyhradenými parkovacími miestami pre hendikepovaných ľudí. Registrovaní užívatelia môžu pridávať jednotlivé parkoviská priamo v prostredí aplikácie do databázy systému. Užívatelia bez registrácie môžu vyhľadávať v databáze najbližšie dostupné parkovisko s vyhradeným parkovacím miestom.

Celosvetový monitoring a navigátor verejných vyhradených parkovacích miest pre zdravotne znevýhodnených vám umožní navigáciu k najbližšiemu (alebo ku konkrétnemu) parkovaciemu miestu. Jednoduchým odfotografovaním vyhradeného parkovacieho miesta môžete prispieť do verejnej databázy parking4disabled, ktorá bude slúžiť všetkým, ktorí tieto miesta potrebujú.

Aplikácia je dostupná vo verzii pre operačný systém iOS a Android

app store google play

Mobilná aplikácia monitoringu bezbariérovosti go-ok

Popis riešenia

monitoring app iconV spolupráci s občianskym združením go-ok, o.z. sme vytvorili mobilnú aplikáciu monitoringu bezbariérovosti. Mobilná aplikácia je prepojená s portálom monitoringu bezbariérovosti a umožňuje vyhľadávať v databáze zmonitorovaných objektov. Hlavným cieľom aplikácie je realizácia monitoringu, prístupnosti(bezbariérovosti) rôznych objektov pre ľudí so zdravotným hendikepom. Registrovaní užívatelia môžu pridávať jednotlivé objekty prostredníctvom aplikácie do databázy portálu. Užívatelia bez registrácie môžu vyhľadávať v databáze už zmonitorovaných objektov.

MObilná aplikácia predstavuje jedinečný spôsob monitorovania bezbariérovosti! Nová a originálna online mapa prístupnosti, ktorá sa opiera o fyzikálne merania a nie o posudzovanie, je tvorená pre hendikepovaných, pre seniorov, pre rodičov s deťmi ...pre všetkých. Monitoring prístupnosti (go-ok) je navigátorom prívetivých miest pre ľudí so špecifickými potrebami, kde si vďaka vlastnému profilu zobrazia „bezbariérovú mapu šitú na mieru”.
A nie len to! S touto aplikáciou môžeš aj TY pomáhať! Jednoduchým spôsobom pridávaj nové objekty alebo LOLky (bezBariérové absurdity) a vďaka Tebe bude o to viac užitočná.

Aplikácia je dostupná vo verzii pre operačný systém iOS

app store

Internetový portál monitoringu bezbariérovosti go-ok v.2

Popis riešenia

V spolupráci s občianskym združením go-ok, o.z. sme pripravili a spustili novú verziu internetového portálu monitoringu bezbariérovosti. Prevádzku portálu zabezpečuje nová verzia nášho redakčného systému webcreative CMS. Hlavným cieľom portálu je realizácia monitoringu, prístupnosti(bezbariérovosti) rôznych objektov pre ľudí so zdravotným hendikepom. Registrovaní užívatelia môžu pridávať jednotlivé objekty a ich hodnotenie podľa pripravených podkladov aj s možnosťou fotodokumentácie. Návštevníci bez registrácie môžu vyhľadávať v databáze už evidovaných objektov. V rámci portálu sú poskytované informácie občanom s ťažkým zdravotným postihnutím ako i širokej verejnosti pri riešení ich životných, sociálnych, vzdelávacích i spoločenských záujmov a potrieb. Služby portálu ako aj jeho obsah sa neustále rozširujú a optimalizujú na základe naších nových nápadov a požiadaviek návštevníkov.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetového portálumonitoring návštevnosti.

 

Internetový portál monitoringu bezbariérovosti go-ok

Popis riešenia

Internetový portál monitoringu bezbariérovosti go-ok sme navrhli a vytvorili s využitím nášho redakčného systému webcreative CMS. V rámci portálu sú poskytované informácie občanom s ťažkým zdravotným postihnutím ako i širokej verejnosti pri riešení ich životných, sociálnych, vzdelávacích i spoločenských záujmov a potrieb. Hlavným cieľom portálu je hlavne monitoring prístupnosti(bezbariérovosti) rôznych objektov pre ľudí so zdravotným hendikepom. Registrovaní užívatelia môžu pridávať jednotlivé objekty a ich hodnotenie podľa pripravených podkladov aj s možnosťou fotodokumentácie. Návštevníci bez registrácie môžu vyhľadávať v databáze už evidovaných objektov. Služby portálu ako aj jeho obsah sa neustále rozširujú a optimalizujú na základe nových nápadov prevádzkovateľa a požiadaviek návštevníkov.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetového portálumonitoring návštevnosti.