l_prejst_na_obsah
 

Občianske združenie go-ok

Činnosťou občianskeho združenia je poskytovanie pomoci občanom s ťažkým zdravotným postihnutím ako i širokej verejnosti pri riešení ich životných, sociálnych, vzdelávacích i spoločenských záujmov a potrieb. Združenie pomáha uvedeným občanom zaradiť sa do pracovného, spoločensky zmyselného a plnohodnotného života v spoločnosti. Go-ok pripravuje hlavne akcie na pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, pri rozvoji ich sociálnych, vzdelávacích, športových, kultúrnych, pracovných a životných podmienok v spoločnosti, na pomoc zdravotne postihnutým deťom, v sociálnom rozvoji a v integrácii do spoločnosti.

Internetový portál monitoringu bezbariérovosti go-ok v.2

Popis riešenia

V spolupráci s občianskym združením go-ok, o.z. sme pripravili a spustili novú verziu internetového portálu monitoringu bezbariérovosti. Prevádzku portálu zabezpečuje nová verzia nášho redakčného systému webcreative CMS. Hlavným cieľom portálu je realizácia monitoringu, prístupnosti(bezbariérovosti) rôznych objektov pre ľudí so zdravotným hendikepom. Registrovaní užívatelia môžu pridávať jednotlivé objekty a ich hodnotenie podľa pripravených podkladov aj s možnosťou fotodokumentácie. Návštevníci bez registrácie môžu vyhľadávať v databáze už evidovaných objektov. V rámci portálu sú poskytované informácie občanom s ťažkým zdravotným postihnutím ako i širokej verejnosti pri riešení ich životných, sociálnych, vzdelávacích i spoločenských záujmov a potrieb. Služby portálu ako aj jeho obsah sa neustále rozširujú a optimalizujú na základe naších nových nápadov a požiadaviek návštevníkov.

Súčasťou riešenia je tiež prevádzkovanie internetového portálumonitoring návštevnosti.