l_prejst_na_obsah
 

Občianske združenie go-ok

Činnosťou občianskeho združenia je poskytovanie pomoci občanom s ťažkým zdravotným postihnutím ako i širokej verejnosti pri riešení ich životných, sociálnych, vzdelávacích i spoločenských záujmov a potrieb. Združenie pomáha uvedeným občanom zaradiť sa do pracovného, spoločensky zmyselného a plnohodnotného života v spoločnosti. Go-ok pripravuje hlavne akcie na pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, pri rozvoji ich sociálnych, vzdelávacích, športových, kultúrnych, pracovných a životných podmienok v spoločnosti, na pomoc zdravotne postihnutým deťom, v sociálnom rozvoji a v integrácii do spoločnosti.

Mobilná aplikácia monitoringu bezbariérovosti go-ok

Popis riešenia

monitoring app iconV spolupráci s občianskym združením go-ok, o.z. sme vytvorili mobilnú aplikáciu monitoringu bezbariérovosti. Mobilná aplikácia je prepojená s portálom monitoringu bezbariérovosti a umožňuje vyhľadávať v databáze zmonitorovaných objektov. Hlavným cieľom aplikácie je realizácia monitoringu, prístupnosti(bezbariérovosti) rôznych objektov pre ľudí so zdravotným hendikepom. Registrovaní užívatelia môžu pridávať jednotlivé objekty prostredníctvom aplikácie do databázy portálu. Užívatelia bez registrácie môžu vyhľadávať v databáze už zmonitorovaných objektov.

MObilná aplikácia predstavuje jedinečný spôsob monitorovania bezbariérovosti! Nová a originálna online mapa prístupnosti, ktorá sa opiera o fyzikálne merania a nie o posudzovanie, je tvorená pre hendikepovaných, pre seniorov, pre rodičov s deťmi ...pre všetkých. Monitoring prístupnosti (go-ok) je navigátorom prívetivých miest pre ľudí so špecifickými potrebami, kde si vďaka vlastnému profilu zobrazia „bezbariérovú mapu šitú na mieru”.
A nie len to! S touto aplikáciou môžeš aj TY pomáhať! Jednoduchým spôsobom pridávaj nové objekty alebo LOLky (bezBariérové absurdity) a vďaka Tebe bude o to viac užitočná.

Aplikácia je dostupná vo verzii pre operačný systém iOS

app store