l_prejst_na_obsah
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala viac ako 125.000 absolventov. Ročne tu študuje v priemere 19.000 študentov. Univerzita má v súčasnosti 7 fakúlt ponúkajúcich štúdium v akreditovaných študijných programoch, v komplexnom systéme bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), umožňujúci obojsmernú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ a širšieho európskeho priestoru. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa univerzita úspešne zapája do programov EÚ.

 

Internetový portál SpiritPortál

Popis riešenia

Pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave sme navrhli a vytvorili internetový portál pre zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce vo výskume a inováciách - spiritportál. V rámci portálu sú poskytované informácie o medzinárodných programoch, spolupráci a inováciách. Hlavným cieľom portálu je hlavne sprostredkovať informácie o aktuálnych medzinárodných projektoch a výzvac v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Registrovaný užívatelia môžu pridávať jednotlivé informácie a dokumenty. Návštevníci bez registrácie môžu vyhľadávať v databáze už evidovaných informácií a projektov.