l_prejst_na_obsah
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala viac ako 125.000 absolventov. Ročne tu študuje v priemere 19.000 študentov. Univerzita má v súčasnosti 7 fakúlt ponúkajúcich štúdium v akreditovaných študijných programoch, v komplexnom systéme bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), umožňujúci obojsmernú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ a širšieho európskeho priestoru. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa univerzita úspešne zapája do programov EÚ.

 

Webová vizitka Nadácia STU

nadacia_uvod.jpg

Popis riešenia

V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave sme navrhli a vytvorili webovú vizitku Nadácie STU. Cieľom webovej stránky je poskytnúť informácie pre študentov, absolventov a priaznivcov Slovenskej technickej univerzity v Bratisave s možnosťou jej podpory. Základ tvorí redakčný systém webcreative CMS pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií prostredníctvom internetu. Súčasťou webovej stránky je aj možnosť darovania finančných prostriedkov online platbou.

Súčasťou riešenia je tiež  monitoring návštevnosti.