l_prejst_na_obsah
 

Registrácia do katalógov a vyhľadávačov

Pre výšenie návštevnosti a zlepšenie dohľadateľnosti ponúkame našim zákazníkom registráciu www stránky do Slovenských, Českých a najväčších svetových internetových katalógov a vyhľadávačov (google, yahoo, msn). Registrácia do vyhľadávačov a katalógov webových stránok Vám zabezpečí nárast návštevnosti keď návštevníci prichádzajú priamo cez vyhľadávače a katalógy, v ktorých je webová stránka zaregistrovaná. Zároveň registrácia vo vyhľadávačoch a katalógoch zabezpečuje spätné odkazy na webovú stránku, ktoré zlepšujú pozície Vašej stránky a vo vyhľadávačoch a tak na webovú stránku prichádzajú ďalší návštevníci prostredníctvom vyhľadávačov (čo je základom SEO, teda optimalizácie stránky pre vyhľadávače).


Základné výhody registrácie webovej stránky do katalógov a vyhľadávačov

  • Zlepšenie vyhľadateľnosti webových stránok pre vašich zákazníkov a partnerov na internete
  • Zvýšenie návštevnosti vašich webových stránok
  • Zlepšenie hodnotenia webových stránok (PageRank)
  • Získanie množstva referenčných odkazov na vaše webové stránky

 

Ponúkané balíky registrácie do katalógov a vyhľadávačov

  • BASE 20 - registrácia do 15 najväčších Slovenských a 5 Českých katalógov a vyhľadávačov, ako bonus registrácia do 3 najväčších svetových vyhľadávačov - google.com, yahoo.com a bing.com
  • ADVANCE 50 - registrácia do 40 najväčších Slovenských a 10 Českých katalógov a vyhľadávačov, ako bonus registrácia do 3 najväčších svetových vyhľadávačov - google.com, yahoo.com a bing.com

Webové stránky spravidla zaregistrujeme do 5 pracovných dní. Pred registráciou je potrebné, aby webová stránka bola funkčná, teda mala obsah. Pre registráciu do Slovenských a Českých vyhľadávačov musí byť obsah v Slovenskom, alebo Českom jazyku, prípadne musia mať slovenskú, alebo českú jazykovú mutáciu. Niektoré vyhľadávače a katalógy vyžadujú kontrolu obsahu stránok pracovníkmi vyhľadávačov, čo trvá od jedného dňa, do jedného mesiaca - webové stránky sú do katalógu zaradené až po tejto kontrole.

Je potrebné si uvedomiť, že samotná registrácia webových stránok do vyhľadávačov nezaručuje prvé miesta vo vyhľadávační. Pre dosiahnutie popredných pozícií je dôležité aby stránka bola optimalizovaná pre vyhľadávače (SEO).