l_prejst_na_obsah
 

Občianske združenie go-ok

Činnosťou občianskeho združenia je poskytovanie pomoci občanom s ťažkým zdravotným postihnutím ako i širokej verejnosti pri riešení ich životných, sociálnych, vzdelávacích i spoločenských záujmov a potrieb. Združenie pomáha uvedeným občanom zaradiť sa do pracovného, spoločensky zmyselného a plnohodnotného života v spoločnosti. Go-ok pripravuje hlavne akcie na pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, pri rozvoji ich sociálnych, vzdelávacích, športových, kultúrnych, pracovných a životných podmienok v spoločnosti, na pomoc zdravotne postihnutým deťom, v sociálnom rozvoji a v integrácii do spoločnosti.

Mobilná aplikácia parking.4.disabled

p4d-ios-app-uvod.png

Popis riešenia

p4d app iconV spolupráci s občianskym združením go-ok, o.z. sme vytvorili ďalšiu mobilnú aplikáciu , v tomto prípade monitorovanie vyhradených parkovísk pre hendikepovaných ľudí. Mobilná aplikácia umožňuje vyhľadávať v databáze registrovaných vyhradených parkovísk. Hlavným cieľom aplikácie je vytvoriť rozsiahlu databázu parkovísk s vyhradenými parkovacími miestami pre hendikepovaných ľudí. Registrovaní užívatelia môžu pridávať jednotlivé parkoviská priamo v prostredí aplikácie do databázy systému. Užívatelia bez registrácie môžu vyhľadávať v databáze najbližšie dostupné parkovisko s vyhradeným parkovacím miestom.

Celosvetový monitoring a navigátor verejných vyhradených parkovacích miest pre zdravotne znevýhodnených vám umožní navigáciu k najbližšiemu (alebo ku konkrétnemu) parkovaciemu miestu. Jednoduchým odfotografovaním vyhradeného parkovacieho miesta môžete prispieť do verejnej databázy parking4disabled, ktorá bude slúžiť všetkým, ktorí tieto miesta potrebujú.

Aplikácia je dostupná vo verzii pre operačný systém iOS a Android

app store google play