l_prejst_na_obsah
 

Generovanie a podpisovanie PDF dokumentov 17.12.2010

Pre spoločnosť Baumit sme vytvorili intranetovú aplikáciu online generovania elektronických dokumentov vo formáte PDF. V rámci generovania dokumentov je možné tieto dokumenty overovať zaručeným elektronickým podpisom a zasielať prostredníctvom elektronickej pošty klientom.


Vlastnosti nasadeného riešenia:

  • Správa oprávnených užívateľov s autorizáciou
  • Správa šablón generovaných dokumentov
  • Správa elektronockých podpisov jednotlivých užívateľov
  • Prepojenie na databázy ekonomickej agendy spoločnosti
  • Zasielanie vytvorených dokumentov prostredníctvom elektronickej pošty
  • Štatistické výstupy a prehľady aplikácie

Výhodou nasadenia generátora PDF dokumentov je tvorba štandardizovaných výstupov, ktoré sú univerzálne použiteľné bez ohľadu na počítačovú platformu alebo operačný systém zákazníka.Archivácia vygenerovaných dokumentov

 

baumit

Popis dodaného riešenia je dostupný v časti referencie.


O klientovi

Spoločnosť Baumit je výrobca vysoko kvalitných, spoľahlivých a bezpečných stavebných materiálov s oblasťou pôsobenia v celej Európe. Baumit pôsobí na Slovensku od r. 1994 a v súčasnosti zamestnáva viac ako 140 zamestnancov. Spoločnosť sídli v Bratislave, vlastní dva výrobné závody - v Rohožníku a v Lietavskej Lúčke. Spoločnosť disponuje širokou sieťou obchodno-technických poradcov a aplikačných technikov.