l_prejst_na_obsah
 

Nový eshop STU 25.11.2012

Na základe dlhodobej spolupráce so Slovenskou technickou univerzitou STU v Bratislave sme realizovali a dodali riešenie nového elektronického obchodu s darčekovými predmetmi STU pre priaznivcov STU, ktorý je vybudovaný na našom systéme webcreative ESHOP.

 

eurostav

Popis dodaného riešenia je dostupný v časti referencie.


O Klientovi

Slovenská technická univerzita v Bratislave je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala viac ako 125.000 absolventov. Ročne tu študuje v priemere 19.000 študentov. Univerzita má v súčasnosti 7 fakúlt ponúkajúcich štúdium v akreditovaných študijných programoch, v komplexnom systéme bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), umožňujúci obojsmernú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ a širšieho európskeho priestoru. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa univerzita úspešne zapája do programov EÚ.