l_prejst_na_obsah
 

Vytvorili sme 2 web stránky pre STU Scientific 20.09.2014

V spolupráci s STU Scientific sme realizovali 2 nové webové stránky projektov Univerzitný vedecký park STU (www.sciencecity.sk) a Veterno-solárny elektrický akumulačný systém (www.akumulacia.sk) v prostredí nášho redakčného systému webcreative CMS.

Hlavným dôvodom realizácie webvých stránok bolo poskytnúť pre verejnosť bližšie informácie súvisiace s riešením samotných projektov.

Súčaťou dodaného riešenia je responzívny dizajn optimalizovaný pre mobilné zariadenia. V súčasnosti sú webové stránky prevádzkované s použitím najnovšej verzii nášho redakčného systému webcreative CMS s dôrazom na čo najjednodchšiu správu a aktualizáciu obsahu priamo zaškolenými pracovníkmi.

akumulacia
Popis dodaného riešenia je dostupný v časti referencie.
sciencecity
Popis dodaného riešenia je dostupný v časti referencie.

 

O Klientovi

Obchodná spoločnosť STU Scientific, s. r. o., vznikla ako špecializované pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave slúžiace na zabezpečenie prenosu výsledkov vysokoškolskej vedy, techniky a umenia do hospodárskej a spoločenskej praxe. Poslaním spoločnosti je podporovať ekonomické zhodnocovanie duševného vlastníctva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU), členov jej akademickej obce a jej ďalších partnerov v podnikateľskom prostredí. Myslí sa tým najmä zhodnocovanie nových poznatkov, know-how, technických riešení vyplývajúcich z výskumu a inej tvorivej činnosti, jedným z najnovších spôsobov osvedčených vo svete.