l_prejst_na_obsah
 

Ekonomický ústav SAV po novom 30.09.2012

V spolupráci s Ekonomický ústav SAV sme navrhli a realizovali komplexné riešenie webových stránok založené na našom redakčnom systéme webcreative CMS. Nasadené riešenie umožňuje omnoho efektívnejšiu a flexibilnejšiu správu informačného obsahu webových stránok ústavu a zjednodušuje prácu redaktorov pri publikovaní potrebných informácií.

V rámci webových stránok sú poskytované rôzne informácie z prostredia ústavu, informácie o konferenciách a publikáciách, medzinárodnej spolupráci atď. Súčasťou riešenia je tiež intranetová zóna pre zamestnancov, v ktorej si môžu spravovať svoje vlastné informácie, kontakty, projekty, publikácie a následne ich môžu publikovať aj pre verejnosť. Samostatnou časťou webových stránok je informačný portál Ekonomického časopisu v rámci ktorého sú publikované informácie o možnostiach prispievania do časopisu, ako aj kompletná databáza všetkých doteraz vydaných čísiel a jednotlivých príspevkov.

 

ekonomicky ustav

Popis dodaného riešenia je dostupný v časti referencie.


O Klientovi

Ekonomický ústav SAV patrí medzi pracoviská Slovenskej akadémie vied, ktoré vznikli ihneď po jej založení v roku 1953. Najzávažnejšie zmeny v živote ústavu sa udiali po zmene spoločensko-ekonomických pomerov v roku 1989. Vytvorili podmienky na slobodné, ideologickými a politickými bariérami neobmedzené bádaniu a na začlenenie do celosvetového prúdu ekonomického myslenia.