l_prejst_na_obsah
 

Cvičte zdravo s Joga Zdravo 15.05.2016

Pre tím lektorov jogy Joga Zdravo sme navrhli a pripravili moderné webové stránky s cieľom zlepšiť informovanosť návštevníkov v oblasti zdravého cvičenia a zatraktívniť ponúkaný informačný obsah s využitím moderných trendov propagácie prostredníctvom internetu.

Súčasťou dodaného riešenia bolo aj vytvorenie internetového obchodu s možnosťou zakúpenie členstiev cvičení jógy, prípadne ďalších súvisiacich produktov. Základom je využitie redakčných systémov webcreative CMS a webcreative ESHOP pre zjednodušenie a zefektívnenie aktualizácie informácií v rámci web stránok a eshopu prostredníctvom internetu s možnosťou online úhrad prostredníctvom platobného systému 24-pay a generovania faktúr s prepojením na online fakturačný systém miniFaktúra.


joga zdravo

Popis dodaného riešenia je dostupný v časti referencie.


O Klientovi

Tím profesionálnych lektorov jogy vedených Katkou Ježovicovou, ktorého poslaním je zdravé cvičenie a prístup k svojmu telu. Joga je celoživotná cesta vzdelávania sa v oblasti anatómie, fyziológie a fungovania ľudského tela. Spája ich snaha pomáhať druhým a želanie, aby klienti odchádzali z našich hodín spokojní, uvoľnení a s príjemným pocitom, že urobili niečo pre svoje zdravie.