l_prejst_na_obsah
 

New Trends in Statics and Dynamics of Buildings 05.06.2013

Pre Katedru stavebnej mechaniky SvF STU v Bratislave sme vytvorili nové webové stránky konferencie New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, ktoré sú vytvorené a prevádzkované v našom redakčnom systéme webcreative CMS.

 

New Trends in Statics and Dynamics of Buildings

Popis dodaného riešenia je dostupný v časti referencie.


O Klientovi

Katedra stavebnej mechaniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zabezpečuje výučbu základných teoretických disciplín stavebného inžiniera zo statiky, pružnosti a plasticity a stavebnej mechaniky na všetkých študijných odboroch. Vo vyšších ročníkoch katedra zabezpečuje výučbu predmetov statika, stabilita a dynamika konštrukcií, nelineárna mechanika, aeroelasticita a seizmicita.
Katedra je školiacim pracoviskom doktorandov v odbore mechanika tuhých a poddajných telies a teórie konštrukcií. Študenti a doktorandi na katedre majú možnosť pracovať na najnovších a vo svete známych výpočtových a grafických programoch (ANSYS, MathCAD, MATLAB, AutoCAD,...).