l_prejst_na_obsah
 

Nový eshop Vydavateľstva Eurostav 18.10.2010

Na základe dlhodobej spolupráce s Vydavateľstvom Eurostav sme realizovali úpravy a rozšírenia nami dodaného riešenia elektronického obchodu s knihami a časopismi, ktorý je vybudovaný na našom systéme webcreative ESHOP. Počas našej spolupráce boli webové stránky ako aj elektronický obchod redizajnové tri krát a pravidelne upravovaná a rozširovaná ich funkčnosť.

 

eurostav

Popis dodaného riešenia je dostupný v časti referencie.


O Klientovi

Hlavným poslaním Vydavateľstva Eurostav je šírenie odborných informácií z oblasti stavebníctva a architektúry pre odbornú aj širokú verejnosť. Vydavateľstvo bolo založené v máji 1995 s cieľom vydávania odborných periodických a neperiodických publikácií z oblastí stavebníctva a architektúry. Na slovenskom mediálnom trhu štartovalo s vydávaním odborného časopisu EUROSTAV, ktorý je od roku 2 000 recenzovaným odborným časopisom pre oblasť stavebníctva a architektúry, vydávaným v 6 000 náklade.

Od roku 2000 vydáva aj knižné publikácie pre odbornú aj širokú verejnosť a od roku 2006 je vydavateľom časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre, ktorý je jediným recenzovaným časopisom o architektúre na Slovensku.