l_prejst_na_obsah
 

Vytvorili sme informačné portály pre STU 20.04.2014

V spolupráci s STU sme realizovali 2 nové internetové informačné portály (www.granty.stuba.sk a www.ksp.stuba.sk) a webvizitku (www.nadacia.stuba.sk) v prostredí nášho redakčného systému webcreative CMS.

Hlavným dôvodom realizácie internetových portálov bolo zlepšenie dostupnosti informácií v oblasti poradenstva pri ochrane a komercializácii duševného vlastníctva, zakladaní spin-off podnikov, ponúkať informácie o medzinárodných a domácich projektoch, grantoch, výzvach a mobilitách pre študentov, absolventov, zamestnancov z prostredia STU.

Súčaťou dodaného riešenia je responzívny dizajn optimalizovaný pre mobilné zariadenia. V súčasnosti sú webové stránky prevádzkované s použitím najnovšej verzii nášho redakčného systému webcreative CMS s dôrazom na čo najjednodchšiu správu a aktualizáciu obsahu priamo zaškolenými pracovníkmi.

granty stu
Popis dodaného riešenia je dostupný v časti referencie.
ksp stu
Popis dodaného riešenia je dostupný v časti referencie.
nadacia stu
Popis dodaného riešenia je dostupný v časti referencie.

 

O Klientovi

Slovenská technická univerzita v Bratislave je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala viac ako 125.000 absolventov. Ročne tu študuje v priemere 19.000 študentov. Univerzita má v súčasnosti 7 fakúlt ponúkajúcich štúdium v akreditovaných študijných programoch, v komplexnom systéme bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), umožňujúci obojsmernú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ a širšieho európskeho priestoru. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa univerzita úspešne zapája do programov EÚ.